Chúng tôi vui mừng trình bày thông tin này bằng tiếng Việt. Xin lưu ý: các đường nối mạng trong bảng chọn chính bên trên là thông tin cung cấp thêm và chỉ bằng tiếng Anh. Xin vui lòng gọi 1-866-283-0811 hoặc email info@welcomecentre.ca nếu quý vị cần sự giúp đỡ hoặc cần thêm thông tin.

Tất cả các dịch vụ bạn cần….đều ở một chỗ!

1-866-283-0811 Direct Vietnamese Phone Line

Dịch vụ cho Người nhập cư của Welcome Centre là dịch vụ một điểm thuộc cùng một cơ sở lập ra để hướng dẫn và hỗ trợ những người nhập cư qua hàng loạt những thông tin và nguồn hỗ trợ tại Vùng York và Durham.

Các dịch vụ miễn phí cho khách hàng. Các dịch vụ được cung cấp bằng tiếng Anh và có sẵn phiên dịch.

Les services sont disponibles aussi en français.

Về Trung tâm

Các dịch vụ chủ yếu dành cho người nhập cư bao gồm: dịch vụ hỗ trợ định cư và hòa nhập cộng đồng; đào tạo ngôn ngữ; hỗ trợ chứng nhận và xác nhận trình độ chuyên môn; hỗ trợ về việc làm; dịch vụ phiên dịch; và các dịch vụ dành cho phụ nữ, thanh niên và người cao tuổi.

Các dịch vụ khác sẽ được xác định căn cứ vào nhu cầu của cộng đồng (ví dụ như các dịch vụ pháp lý, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần, tư vấn gia đình phù hợp về khía cạnh văn hóa, v.v...)

Tại vùng York, Trung tâm được điều hành bởi một mối quan hệ hợp tác duy nhất của năm tổ chức cộng đồng phục vụ người nhập cư bao gồm Dịch vụ Di trú COSTI, các Dịch vụ Cộng đồng Thiên chúa giáo Vùng York (CCSYR), Trung tâm Thông tin và Dịch vụ cộng đồng (CICS), 移民綜合服務中心(華諮處), 移民综合服务中心(华咨处), Các kỹ năng Công việc và Doanh nghiệp Xã hội Canada. Tại vùng Durham, các Trung tâm được điều hành bởi Hội đồng Phát triển Cộng đồng Durham và Trung tâm Trợ giúp Thất nghiệp Vùng Durham

Các dịch vụ

Dịch vụ hỗ trợ Định cư và Hòa nhập

Hỗ trợ về Nhà ở, Chăm sóc Y tế, Số Bảo hiểm Xã hội, Chăm sóc Trẻ, Các nguồn Hỗ trợ của Cộng đồng & Chính quyền, những Nhu cầu Căn bản và nhiều hơn nữa.

Các lớp tiếng Anh

Các lớp học tiếng Anh có Hướng dẫn qua Máy tính, Dịch vụ trông nom trẻ em và Khoản phụ trợ Đi lại dành cho những Ứng viên đủ điều kiện.

Hỗ trợ Chứng nhận và Xác nhận trình độ chuyên môn

Hỗ trợ Thông tin Chứng nhận và Thông tin dành cho các Chuyên viên được Đào tạo Quốc tế, Hỗ trợ Danh mục Chứng nhận và các Chương trình Hành động.

Dịch vụ Hỗ trợ Việc làm

Các cuộc hội thảo Tìm kiếm Việc làm, Hỗ trợ làm Sơ yếu Lý lịch, Chương trình Hành động Quay trở lại Làm việc, các Nguồn Hỗ trợ Tìm việc, Dịch vụ Internet và Fax miễn phí.

Hỗ trợ về ngôn ngữ

Các dịch vụ biên dịch và thông dịch

Các dịch vụ dành cho Phụ nữ, Thanh niên và Người cao tuổi

Các nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ, thanh niên và người cao tuổi nhập cư đều có nhu cầu duy nhất là các dịch vụ chuyên để hỗ trợ họ trong quá trình hòa nhập cộng đồng. các Nhóm hỗ trợ, trợ giúp về học thuật, các buổi cung cấp thông tin trong khi cung cấp các dịch vụ.

Các dịch vụ khác

Các dịch vụ khác sẽ được xác định căn cứ vào nhu cầu của cộng đồng, ví dụ như các dịch vụ pháp lý, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần, tư vấn gia đình phù hợp về khía cạnh văn hóa, v.v...

Không phải tất cả các dịch vụ đều có sẵn ở tất cả các địa điểm.

Chỉ dẫn liên lạc:

  • Quay số điện thoại tương ứng với ngôn ngữ bạn chọn (1-866-283-0811).
  • Trong giờ làm việc bình thường, cuộc gọi của bạn có thể được giải đáp bởi Chuyên gia cung cấp Thông tin của Welcome Centre nói Tiếng Việt.
  • Nếu cuộc gọi của bạn không được trả lời ngay, bạn sẽ nhận được một đoạn tin thoại giới thiệu được ghi âm sẵn bằng tiếng Việt.
  • Đoạn tin thoại ghi âm sẽ cung cấp cho bạn thông tin vắn tắt về các dịch vụ được Welcome Centre cung cấp.
  • Sau lời chào, bạn sẽ được yêu cầu để lại lời nhắn bằng tin thoại. Khi để lại lời nhắn, bạn hãy chắc chắn đã để lại tên và số điện thoại, (các) dịch vụ mà bạn quan tâm và (những) thời gian phù hợp nhất trong ngày, trong giờ làm việc bình thường, để liên lạc lại với bạn.
  • Do cuộc gọi của bạn quan trọng với chúng tôi, trong thời gian sớm nhất có thể, Chuyên gia Thông tin thành thạo Tiếng Việt, sẽ gọi lại cho bạn.